ČUVARI PARKA

Ova edukacija je osmišljena u sklopu projekta “Parkovni biseri Slavonije”, čiji je nositelj Grad Našice, dok su partneri Grad Valpovo i Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Online serija edukativnih materijala namijenjena je svima koji su zainteresirani za temu  interpretacije baštine i pažljivu brigu za parkove te prenošenje ljubavi posjetiteljima s ciljem održivog razvoja.

Predlažemo da ove edukativne materijale koristite kao edukaciju u trajanju od 30 dana. Svaki dan možete konzultirati po jednu lekciju i primijeniti je na području parkova u Našicama i Valpovu, ili na nekoj drugoj lokaciji. Autori su, na temelju svog iskustva na području interpretacije baštine i održivog turizma, osmislili raznovrsne edukativne sadržaje i aktivnosti koje uključuju:

  • upoznavanje našičkog i valpovačkog parka
  • alate interpretacije
  • stvaranje suvremenih edukativnih sadržaja za posjetitelje i povezivanje s posjetiteljima
  • savjeti za vodiče u prirodi
  • inovativne turističke proizvode

Svaka je lekcija namijenjena  samostalnom korištenju i promišljanju. Svaki prijedlog aktivnosti namijenjen je čuvarima parka i baštinskim profesionalcima za vježbu, a također može poslužiti kao inspiracija pri kreiranju aktivnosti za posjetitelje. 

Nakon dovršenog ciklusa, sadržaj će biti dostupan za preuzimanje i u obliku radnog priručnika za samostalno korištenje. 

PARKOVNI BISERI SLAVONIJE

Zeleni katastar

OSJETILA

Zvukovi, mirisi, okusi i dodiri parka

STAROSJEDIOCI

Stabla iz davnina

INTERPRETACIJA BAŠTINE

Uvod

INTERPRETACIJA BAŠTINE

Interpretacijom do razumijevanja

PARKOVNI BISERI SLAVONIJE

Iščezli simboli parkova

PARK U VALPOVU

Parkom oko svijeta

PARK U NAŠICAMA

Sjećanje na Doru

PARKOVI KROZ VRIJEME

Vremenska crta parkova

IGRIFIKACIJA

Uvod

IGRIFIKACIJA

Elementi igre

IGRIFIKACIJA

Priprema istraživanja

DŽEPNI ALAT

Snapseed

DŽEPNI ALAT

Pl@ntNet

Photo: Pl@ntNet

INTERPRETACIJA BAŠTINE

Tko može biti interpretator?

INTERPRETACIJA BAŠTINE

Važnost zajednice

SIGURNOST

Prva pomoć

URADI SAM

Jednostavni GPS tragovi

 

PARKOVNI BISERI SLAVONIJE

Ljudi, infrastruktura i tehnologija

INTERPRETACIJA BAŠTINE

Univerzalni pojmovi u interpretaciji baštine

URADI SAM

Pro-Youth metodologija

RAZVOJ TURE

Kako početi?

RAZVOJ TURE

Tema i ruta

 

RAZVOJ TURE

Posjetitelji

LJUDSKI POTENCIJALI

Kako krenuti?

IDEJE I ISKUSTVA

Kada park postane šuma iz bajke

 

IDEJE I ISKUSTVA

Noćni programi

IDEJE I ISKUSTVA

Prigodna događanja

RAZVOJ PROIZVODA

Put od inovativnog do postojanog

ZA KRAJ

Pogled unatrag

ZA LAKŠE SNALAŽENJE - sadržaj po temama