ČUVARI PARKA

Dan 22/30
RAZVOJ TURE
Kako početi?

Kroz protekle lekcije smo dali brojne praktične savjete, alate i ideje kako pomoći posjetiteljima da iskuse naše parkove ili bilo koji drugi lokalitet. Vrijeme je da razmislimo o stvaranju ture – obilaska parka – koji bi ga posjetiteljima približio i o njemu poučio.

U lekcijama posvećenim igrifikaciji, već smo dali neke savjete o kreiranju proizvoda za posjetitelje. U ovoj, i naredne dvije lekcije,  detaljnije ćemo se posvetiti stvaranju ture kao edukativnog sredstva koje može objediniti baš sve što smo do sada naučili.  Prvo ćemo se zapitati što je uopće potrebno za razvoj i izvođenje ture. Zatim ćemo razmisliti kako točke ture povezati u jedinstvenu i cjelovitu priču. Treća lekcija će nam pomoći da sagledamo ciljne skupine posjetitelja.

Istraživanje

Prva faza stvaranja ture je obično faza istraživanja. Iako osoba ili tim koji stvara neku turu obično posjeduje određena znanja o lokalitetu, dobro je da svaku informaciju može potkrijepiti izvorima, ali i da podijeli vlastita iskustva i konzultira druge istraživače i kazivače, osobe koje mogu podijeliti osobna i narodna sjećanja. Kombinacija raznolikih izvora je dobitna kombinacija za sadržaj koji će doprijeti do posjetitelja.

Što je prvo? Tema ili sadržaj?

Postoje dva najčešća načina stvaranja neke ture. Prvi i naizgled logičniji je onaj put u kojem se vodimo nekom temom koju želimo predstaviti i na temelju toga stvaramo turu. Primjerice, tema može biti “sjećanje na Doru” ili “parkom oko svijeta”.

Drugi način kreće od šireg pogleda koji se potom sužava prema određenoj temi. Teško je reći koja je metoda bolja. Sigurno je jedino da onaj prvi način može navesti i samog autora da se povede za nečim što možda nije posve autentično i prikladno za lokalitet koji opisuje. Naime, ako počnemo od teme, natjeramo sami sebe da tu temu doista potkrijepimo primjerima. Ako počnemo od svega što nam je na raspolaganju, tada su veće šanse da ćemo odabrati baš onu temu koja najbolje predstavlja naš lokalitet. Pojasnit ćemo pobliže ovaj proces niže, među prijedlozima aktivnosti. Drugim riječima, nema točnog ni pravog odgovora na gornje pitanje. Međutim, mnogi od nas kreatora tura vodimo se nekom intuitivnom logikom i nikada ne damo priliku drugačijem pristupu. Možda ovo pitanje posluži kao motivacija da iskušamo različite metode. 

GDJE TRAŽITI INFORMACIJE

Istraživanje - izvori

Prilikom stvaranja tura, bitno je konzultirati različite izvore. Osobe i timovi koje stvaraju ture ne moraju nužno biti stručnjaci u temi koju će pokriti. Međutim, bitna je njihova osobna zainteresiranost za temu i pažljivo istraživanje tematike. Preporučamo konzultirati različite izvore, primjerice:

  • arhive i knjižnice
  • lokalne muzeje i stručnjake
  • lokalne udruge “čuvare baštine”
  • vlastitu obitelj i prijatelje ako dolazite s područja koje predstavljate

Korisni linkovi

stvaranje ture

Mapiranje

Idejni proces stvaranja ture u praksi često počinje i godinama prije nego što se sama tura zaista realizira. S druge strane, moguće je usmjeriti svoj rad na kreiranje jedne ture, prionuti na posao i stvoriti proizvod u kratkom roku. Obično su to ture u kojima krećemo od teme.

Ipak, onaj prvi proces je spontaniji i sam kreator često nije niti svjestan da je počeo stvarati budući turistički proizvod. No, i taj proces je moguće ubrzati i usmjeriti. U tom slučaju je važno mapirati potencijalne zanimljivosti i atrakcije i prikupiti pregršt zanimljivosti kako bismo naknadno odabrali što ćemo uvrstiti u turu.  

U procesu mapiranja atrakcija, katkad i s budućim posjetiteljima na umu, pomoći će vam neke aktivnosti koje smo već predložili u sklopu sljedećih članaka: 

PROUČITE PROPISE

Smijete li uopće voditi turu?

Mnoge organizacije vide u turama dobru priliku da okupe zainteresiranu publiku i provedu ih kroz svoje teme na pristupačan način. Kako raste popularnost tura kao edukativnog sredstva, tako se čini da su sve manje, među širom javnosti, poznati propisi koji reguliraju takav oblik edukacije.

Stoga pozivamo sve koji žele stvoriti turu da prouče postojeće propise, poput Zakona o pružanju usluga u turizmu, kako biste se uvjerili zadovoljavate li sve uvjete da organizirate i vodite turu. 

Ukoliko ne ispunjavate uvjete da preuzmete ulogu osobe vodiča, razmislite i o drugim mogućnostima. Možete li osmisliti tiskanu brošuru ili slikovnicu koja ima elemente ture, a pomogla bi posjetiteljima da upoznaju vaše lokalitete? Možete li napraviti digitalnu turu na web stranici ili društvenim mrežama? Možda postoji mogućnost sufinanciranja ovakvih projekata koji su odličan sadržaj za posjetitelje. 

Autorica: Iva Silla

URADI SAM

Pro-Youth metodologija

RAZVOJ TURE

Tema i ruta