ČUVARI PARKA

Dan 25/30
LJUDSKI POTENCIJALI
Kako krenuti

U jednom od prethodnih tekstova osvrnuli smo se na odnos materijalne (infrastrukturne) i organizacijsko-poslovne (personalne) razine provedbe projekta „Parkovni biseri Slavonije“. Naglasili smo da u lansiranju uspješnih turističkih proizvoda i doživljaja infrastruktura i tehnologija imaju važnu ulogu, no da ona ključna ipak pripada čovjeku, glavnom nositelju kvalitete i autentičnosti. Namjera ovog teksta je ukratko skicirati mogućnosti kroz koje bi se u praksi ljudski potencijali mogli pretočiti u konkretne turističko-poduzetničke projekte. Pritom u obzir želimo uzeti perspektivu pojedinca zainteresiranog za pokretanje turističkog biznisa te perspektivu institucija zainteresiranih za zaživljavanje turizma na njihovu području.

Što može pojedinac, pod uvjetom da je zainteresiran za bavljenje djelatnostima vezanima za turizam (vođenje ili interpretiranje, pisanje turističkih tekstova, pokretanje tradicijskih obrta, ugostiteljstvo itd)? Prije svega, bilo bi dobro da otprilike zna kojom bi se aktivnošću bavio, kako bi što preciznije mogao definirati kako će je promovirati i kome prodavati. Odgovor na ovo pitanje možda vam neko vrijeme neće biti najbistriji, i to nije ništa neuobičajeno. No ipak bi otprilike trebalo znati što, kako i za koga želimo raditi. U slučaju naših parkovnih bisera, odgovor bi možda mogao glasiti: „Želim organizirati i voditi kostimirane razglede parkova za turiste na proputovanju Slavonijom“. Ili: „Želim u perivoju organizirati i voditi tematske rođendanske proslave za djecu.“

Nakon što definirate predmet i ciljnu skupinu svoje djelatnosti, valja smisliti poslovni model i osigurati financijsku konstrukciju. Na tom planu razvoj situacije može varirati od slučaja do slučaja. Netko će posao pokrenuti paralelno radeći prethodni, gradeći mrežu kontakata ili si osiguravajući financijsku zalihu. Netko će za pokretanje posla iskoristiti okvir udruge čiji je član ili osnivač. Netko će se – za potrebe našeg teksta ovo neka bude ogledni primjer – prijaviti na burzu, a potom i na mjere HZZ-a za poticanje samozapošljavanja. Riječ je o uhodanom, relativno brzom i jednostavnom modelu dodjeljivanja subvencija osobama koje pokreću vlastiti biznis. Za uslužne djelatnosti moguće je ostvariti subvenciju od 55.000 kn (ali imajte na umu da je ne možete ostvariti za pokretanje klasične turističke agencije). Također, ova potpora podrazumijeva i neke obveze – najvažnija je da nakon njenog dobivanja morate aktivno poslovati minimalno dvije godine.

Pri pokretanju vlastitog biznisa od velike je važnosti istraživati različite mogućnosti, opcije financiranja, edukacijske programe i sl. U tom smislu, skrećemo pažnju na nekoliko adresa. Prva je ona udruge ODRAZ koja ažurno prati različite manje i veće javne pozive i natječaje. Od pomoći vam mogu biti i osječka udruga „Slap“, Društveni centar Valpovo te Osječko-baranjska županija, koja, primjerice, svake godine provodi natječaj „Pametna sela“. Na njega možete prijaviti poduzetničku ideju te ostvariti nemalu novčanu nagradu (do 30.000 kn).

Govoreći o institucionalnoj perspektivi, koju u ovom slučaju mogu predstavljati Grad Valpovo, Valpovački poduzetnički centar  i/ili gradska Turistička zajednica, vjerojatno najefikasniji alat institucionalnog poticanja pojedinaca zainteresiranih za pokretanje turističkog biznisa je kvalitetno osmišljen javni poziv, tj. natječaj za potpore. Njegova vrijednost ne mora biti samo novčana, nego i u strateškom usmjeravanju, tehničkoj pomoći i sl. Primjerice, gore spomenuti dionici mogli bi lansirati zajednički javni poziv čiji bi cilj bio poticanje poslovnih aktivnosti vezanih za turističku i kulturno-kreativnu revitalizaciju valpovačkog perivoja. Pojedinac-poduzetnik na poziv bi mogao prijaviti svoj projekt veselih rođendana u parku. Potpora bi se u konačnici mogla sastojati od manjeg novčanog iznosa te oslobađanja od plaćanja naknade ili koncesije (Grad), administrativne podrške ili osiguravanja poslovnog prostora (VPC) te promocijske podrške (TZ).

Drugim riječima, i bez velikih novčanih sredstava stvorio bi se javno-privatni „ekosustav“ razmjene i zajedničkog oplođivanja lokalnih resursa, dok bi jedna ili više (mladih) osoba našla radno mjesto, i to u djelatnosti povezanoj s revitalizacijom slavonskih parkovnih bisera.

Autor: Luka Jakopčić

RAZVOJ TURE

Posjetitelji

IDEJE I ISKUSTVA

Kada park postane šuma iz bajke