INTERPRETACIJA BAŠTINE
kao alat za održivi razvoj i očuvanje baštinskih potencijala

Tijekom prvog dijela edukacije “Uvod u interpretaciju”, istaknuli smo dvije definicije interpretacije. Za treću temu ove edukacije, dodali smo tom popisu i definiciju najvećeg europskog udruženja za interpretaciju baštine Interpret Europe. Ova definicija nas glatko uvodi u temu održivog razvoja i već na prvi pogled pokazuje vezu između interpretacije i održivosti koju ćemo pokušati potkrijepiti primjerima i kroz ostatak ovog teksta. U zadnjem dijelu definicije, ističe se da interpretacija ohrabruje diskusiju o važnim pitanjima i našoj zajedničkoj budućnosti. Kritičko promišljanje zajedničke budućnosti je doista preduvjet održivog razvoja. Takav razvoj podrazumijeva ispunjavanje vlastitih potreba bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija i obuhvaća ekološki, ekonomski i društveni aspekt. 

Na samom početku, istaknuli smo jedan već postojeći primjer koji djeluje unutar parka u Valpovu. Odred valpovačkih izviđača Iovallios koristi jedan dio parka za svoje aktivnosti promičući ideje održivosti kroz zajedničke aktivnosti, suradnju s drugim članovima zajednice, kroz oživljavanje parka raznim programima. Otvorili su i takozvani IDEC – Izviđački dječji eko centar – koji ispunjava sve kriterije održivosti i održivog razvoja, počevši od samog preduvjeta za održivi razvoj, a to je obrazovanje. 

Usporedili smo smjernice i principe održivog razvoja s elementima interpretacije baštine te se uvjerili da je interpretacija, kao edukativna metoda, posve u skladu s načelima obrazovanja za održivi razvoj. 

Sve smo to pokazali na konkretnim primjerima radionica Moj park, koje su se održavale u svibnju i lipnju 2021. u parkovima u Našicama i Valpovu, a bile su namijenjene lokalnom stanovništvu – preciznije, obiteljima s djecom. 

Prethodni prikazi, preuzeti s prezentacija izrađenih za potrebe edukacije koja se odvijala putem Zooma, pokazali su neke tipične elemente interpretacije, a posljednji među njima šarolikost interpretacijskih proizvoda. Svi gore nabrojani proizvodi i usluge mogu, ali i ne moraju biti interpretacijski – oni to nisu ako ne zadovoljavaju i prethodno spomenute elemente. Na samom kraju popisa, istaknuto je da i edukativne aktivnosti mogu biti interpretacijski proizvod, a upravo smo to pokazali na primjeru edukacija Moj park. Svaka od pet  radionica u nizu imala je zasebnu temu, ali svaka od njih je koristila interpretacijske metode i alate za produbljivanje veza s parkom. Tako je prva uvodna radionica bila temeljena na opažanju i promjeni perspektive. Druga radionica, s ciljem stvaranja radijske emisije, uvelike se oslanjala na korištenje što većeg broja osjetila. Istaknut je i primjer radionice interpretacijskog stvaralaštva “Očima nevidljivo” osmišljene za potrebe projekta o bakarskom slijepom vodonoši pod vodstvom TZ Grada Bakra.

Treća radionica bila je posvećena parku i vremenu, četvrta izradi igre parka, što je pozivalo na suradnju, a peta izradi stripa o stablu. 

Dakle, sve su radionice bile tematske, sve su tražile od sudionika da razmišljaju na neuobičajen način, da mijenjaju perspektivu, da razmišljaju o neživim objektima kao živim bićima i udišu im život, da zamjećuju posebnosti i, najvažnije, da sami otkrivaju i uče kroz stvaralaštvo, pritom promišljajući o vrijednosti svojih parkova. Zajedno su te radionice tvorile cjelinu i rezultirale izložbom radova u Velikoj knjizi parka koju smo pripremili za tu priliku. 

Pokazavši na jednostavnom i postojećem primjeru da se aktivnosti interpretacije baštine preklapaju s načelima obrazovanja za održivi razvoj, preporučujemo za početak dvije publikacije za dodatne informacije o temi održivog turizma:

U sklopu projekta “Parkovni biseri Slavonije”, održala se 14., 15. i 17. lipnja edukacija pod nazivom “Interpretacija prirodne baštine u funkciji održivog razvoja turizma, gospodarstva i zaštite okoliša.”… PROČITAJ VIŠE

Što je uopće interpretacija baštine? Za početak smo odabrali dvije definicije. Prva je iz knjige Freemana Tildena “Interpreting Our Heritage” is 1957.godine, koju se i danas smatra bazom teorije interpretacije. U jednostavnoj kratkoj rečenici otkriva se umjetnička crta interpretacije povezana s “višom istinom”…  PROČITAJ VIŠE

Kako bi se uopće moglo govoriti o zajedničkom ili sudioničkom upravljanju, prvo se valja zapitati tko uopće čini zajednicu. Ako propustimo uključiti i uvažiti sve dionike, moguće su poteškoće u kasnijim fazama realizacije sudioničkih projekata…  PROČITAJ VIŠE