Radio park

Tijekom jedne od radionica Moj park, djeca su razmišljala o parku koristeći različite perspektive i osjetila. Razmišljala su o zvukovima, mirisima, pa čak i okusima parka. Zamišljala su kako su parkovi izgledali prije stotinu godina. Svatko je istražio neki od simbola parkova, a potom smo njihova promišljanja objedinili u zvučne zapise. Poslušajte i prosudite sami – nisu li ove njihove priče najbolja pozivnica u valpovački i našički park?

Moj park – Našice

Emisija o našičkom parku

Moj park – Valpovo

Emisija o valpovačkom parku